Jak zajistit, aby kancelářská budova byla stále jako nová

Zpět na články
Publikováno 17. 09. 2019

Kvalitní asset & property management od prvního dne je klíčový, abyste měli spokojené nájemce a zvýšili hodnotu dané nemovitosti. Nenechte svou budovu zestárnout rychleji, než je potřeba.

Podívejte se na 5 tipů, jak zajistit, aby vaše administrativní budova působila stále svěžím dojmem:

 • První dojem. Recepce je nejdůležitějším místem budovy. Zde si návštěvník utvoří svůj první dojem a právě proto jsou recepce moderních kancelářských budov prostorné, někdy až okázale zařízené, často připomínající lobby luxusních hotelů. Vzhledem k tomu, že vstupní prostory navozují celkový dojem z budovy, poměrně často procházejí právě recepce nákladnými přestavbami, které sledují nejmodernější trendy. Estetický dojem z  budovy a pocit luxusu je možné zvýšit také tím, že na recepci bude vždy čerstvá květinová výzdoba, umělecké artefakty a pohodlné posezení typu lounge. A personál na recepci? Asi není nutné zdůrazňovat, že musí být usměvavý, ochotný, schopný s čímkoliv poradit a jazykově vybavený. Pokud recepci doplníte drobnými službami, jako je možnost si vypůjčit deštník, nabít mobil nebo vyčistit zablácené boty, získáte další body navíc.

   

 • Pravidelný a kvalitní úklid. Dobrý dojem můžete udělat jenom jednou, a tak je nutné, aby všechny prostory, ve kterých se pohybují nájemci a jejich návštěvy, byly pravidelně (a v případě exponovaných míst, jako jsou recepce a skleněné výtahy, i několikrát denně) čištěny a nezůstávaly zde stopy po dešti, prachu či otiscích lidských rukou. Investice do kvalitního úklidu a kvalitních úklidových prostředků se vrátí na tom, že užitým materiálům prodloužíte životnost a zůstanou déle svěží. Pokud necháte budovu uklízet jenom jednou za týden či ještě s delšími intervaly, bude stárnout rychleji a jakékoliv nárazové čistění bude agresivnější. A samozřejmě není možné zapomenout na čisté exteriéry, ať už se jedná o fasádu či prostranství okolo budovy.    

   

 • Audit technických zařízení a pravidelná údržba. Dobrý technický stav budovy je základním předpokladem pro její dlouhodobé dobré fungování. Jedním z prvních kroků, který by nový vlastník měl podniknout při převzetí nové budovy, je provést podrobný audit technických zařízení včetně platných záruk. Technologie je nutné kontrolovat a servisovat, provádět pravidelné revize a jakékoliv poruchy obratem opravit. Je lepší řešit drobnou opravu v záruce než velký problém po jejím uplynutí. Údržba moderních technologií je poměrně složitá věc vyžadující kvalifikovanou obsluhu – výběr spolehlivého a zkušeného dodavatele těchto služeb je základním předpokladem pro bezproblémový provoz.

   

 • Dlouhodobý plán rozvoje. I nejmodernější technologie stárnou a chcete-li udržet vysoký   standard provozu a vyhnout se velkým jednorázovým investicím, je potřeba obnovu technologií plánovat ve velkém časovém předstihu, sledovat trendy, a pokud je to potřeba, optimalizovat technická řešení.  Určitě se shodneme na tom, že průběžné menší investice do budovy jsou lepší, než miliony nárazově utracené za dlouhodobě zanedbávané opravy či technologie. Technicky horší stav se projeví na ocenění budovy a může být příčinou ke snížení ceny budovy při jejím prodeji.  

   

 • Sustainability. Šetrný přístup k přírodě je s ohledem na stav našeho životního prostředí nutností a nižší náklady na energie a vodu nájemci ocení. Moderní budovy kancelářského typu musí v prvé řadě úsporně hospodařit s energiemi, minimalizovat tepelné ztráty a ideálně jim také předcházet. Moderní systémy vzduchotechniky například umožňují v případě otevření oken automatické vypnutí topení nebo chlazení. Na osluněných částech budov je možné instalovat automaticky ovládané žaluzie, které se přizpůsobují stavu venkovního prostředí. Pokud je to technicky možné, instalujte na střechu budovy či na fasádu zeleň, investujte do úsporných technologií osvětlení či úsporných systémů umožňujících využívat dešťovou vodu a recyklovat odpadní vody ze sprch a umyvadel a následně je využívat například na splachování nebo zalévání zeleně. Zapojte své nájemce a podporujte firmy, které ve vaší budově sídlí, aby se podílely na vaší snaze o trvalou udržitelnost, třeba jen tím, že budou důsledně recyklovat svůj odpad.   

   

Na pražském kancelářském trhu najdeme řadu budov, které si díky aktivnímu property managementu udržují svůj vysoký standard i desetiletí. Kromě komplexu Praha City Center je to například Myslbek, Anděl Park, Oregon House nebo Zlatý Anděl. Nenechte svou budovu předčasně zestárnout!    

Zajímáte se o kancelářské budovy? Navštivte také náš sesterský web www.officeguide.cz.  

Zpět na články