Krize jako příležitost

Zpět na články
Publikováno 07. 04. 2020

Většina komerčních nemovitostí dnes jede na půl plynu. Udržujeme je v chodu, optimalizujeme jejich provoz a připravujeme je na restart. Podívejte se, čím jsme prošli, a co nás ještě čeká.

Během jediného březnového týdne se život v naší zemi téměř zastavil. Dříve nabité ulice měst zejí prázdnotou, v dříve pulzujících obchodních centrech si koupíte pouze potraviny, drogistické zboží a léky. Většina firem, která působí v kancelářských budovách, nařídila svým zaměstnancům práci z domova. Je obrovský zájem o krátkodobé flexibilní pronájmy skladů, aby logistické a e-commerce firmy pokryly nečekaný nárůst poptávky.

Staráme se o více než 80 komerčních nemovitostí napříč celou Českou republikou. Polovinu z celkem 1,1 mil m2, které máme ve správě, tvoří nákupní centra. V portfoliu ale máme také kancelářské budovy, logistická centra a retail parky.

Zatímco u industriálních budov nyní zajišťujeme plný provoz, u zbývajících typů komerčních nemovitostí jsme přešli do přechodného, udržovacího modu. Jak jsme postupovali a co nás čeká?

Vypni, zhasni, zabezpeč

Většina prostor nákupních center a kancelářských budov není dnes využívaná, a tak se snažíme najít kompromis mezi zajištěním příjemného pobytu pro menší počet návštěvníků a bezpečným klidovým režimem budovy. K prvním krokům patřilo omezení pohybu lidí po budově, který svádíme například jen do jednoho výtahu. Dále kontrolujeme osvětlení nevyužívaných interiérů a pokud to jde, přecházíme na bodové osvětlení v úsporném režimu po celý den. Nevyužívané části budovy přirozeně větráme a temperujeme, naopak provoz rekuperací a vnitřních recirkulací jsme po konzultacích s odborníky (REHVA - Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) stáhli na provozní minimum. V tomhle ohledu nejden jen o úsporné opatření, ale také zdravotní (proti potenciálnímu šíření bakterií a virů). Nezbytně nutné je také zabezpečení nemovitostí, které zajišťujeme fyzickou ostrahou, ale také vzdáleně z dohledového centra. Díky moderním BMS systémům je možné budovu kontrolovat v režimu 24/7 na dálku. V mnoha případech v obchodních centrech provádíme nejrůznější opravy, urychlujeme nebo dokončujeme rekonstrukční práce, které lze za normálních okolnosti provádět jen po omezenou dobu nebo v době státních svátků, kdy jsou obchodní centra uzavřená. 

Provoz vyladěný do posledního detailu

Letošní rok se v rámci správy nemovitostí ponese ve znamení maximální efektivity provozu. Hledáme úspory v provozu budovy tak, abychom zachovali uživatelský komfort nájemců a zároveň pro zákazníky zajistili bezpečné a pohodlné nakupování.

Jde zejména o zajištění facility služeb jako je například ostraha, úklid, údržba, svoz odpadu apod., kde můžeme pracovat s frekvencí služeb jejím personálním obsazením, event. zajišťovat službu on demand (ad hoc dle potřeby). Pro každé obchodní centrum je optimalizace těchto služeb velkou alchymií.  Druhou velkou příležitostí k úsporám je energetická náročnost provozu budovy. Tady se nabízí široké spektrum opatření, které se odvíjí od toho, v jakém technickém stavu daná budova je a jak vyspělé (tzn. úsporné) technologie jsou zde použity. Opět budeme sledovat vytížení jednotlivých celků a hledat úspory v neexponované době. Již teď se zabýváme základní analýzou provozů jednotlivých technologických zařízení a možnostmi jejich optimalizace. V tomhle ohledu je pro nás nezbytně nutný odborný dialog s našimi servisními partnery a jejich odborníky.

S každým klientem také individuálně procházíme celoroční rozpočty a aktualizujeme je dle výše zmíněných hledisek.

Restart a návrat k běžnému provozu 

Znovuotevření bude samozřejmě spočívat v postupném náběhu všech TZB zařízení, a to dle toho jak budou vládní restrikce postupně uvolňovány. Jsme si vědomi toho, že do poslední chvíle se budou omezení dotýkat našich foodcourtových jednotek a specializovaných provozů, k nimž řadíme multikina a wellnes/fitness. Klíčovou roli v návratu k běžnému provozu sehrají marketingové aktivity, jejichž úkolem bude přivést návštěvníky zpět do nákupních center. Z provozního hlediska je naší povinností zajistit co nejbezpečnější prostředí tak, aby nebyl prostor pro obavu z možné nákazy. Řada takových hygienických opatření bude v centrech dodržována i nadále.

Věřím, že pokud bezprostřední epidemiologické ohrožení pomine a ta nejpřísnější opatření (omezující pohyb osob a zavření obchodů) budou ještě před začátkem léta zrušena nebo alespoň zmírněna, bude restart komerčních nemovitostí (zejména nákupních center) relativně rychlý. Nám všem bych to přál.

Eduard Markovič, Head of Technical Asset Services

Cushman & Wakefield

 

Zpět na články